responsive website templates

MOBIELE SURVEILLANCE

Wanneer er op de alarmcentrale een alarmmelding binnenkomt. Waarschuwt de centralist van de particuliere alarmcentrale , waarbij u bent aangesloten direct de surveillant van Casteel Beveiliging. De surveillant gaat zo snel mogelijk ter plaatse om de melding te onderzoeken.

De surveillant loopt eerst een externe ronde om het pand. Afhankelijk van de situatie zal hij het pand gaan betreden en het alarm afhandelen. Indien nodig zal er een waarschuwingsadres geïnformeerd worden om vervolg actie uit te zetten. Na het afgehandelde alarm laat de surveillant een surveillancerapport achter om u te informeren over het afgehandelde alarm. Bij grote onregelmatigheden ontvangt u een specifieke rapportage.