free website templates

WINKEL SURVEILLANCE

Casteel Beveiliging is al jaren gespecialiseerd in Retail beveiliging. Veel retailers worden geplaagd door winkeldiefstal en overige winkelcriminaliteit. Dit gebeurt door veelplegers, winkelend publiek, personeel van derden of eigen personeel. De schade kan enorm zijn. Casteel Beveiliging heeft daarom professionele en ervaren winkelsurveillanten in dienst om deze schade te minimaliseren.

Retailers die te maken hebben met winkeldiefstal en andere soorten van criminaliteit kunnen gebruik maken van onze onge├╝niformeerde winkelsurveillant. De winkelsurveillant bevordert het veiligheidsgevoel in uw winkel. Hun aanwezigheid heeft een preventieve werking. In geval van winkeldiefstal of overige winkelcriminaliteit zal de winkelsurveillant repressief handelen. Indien nodig zal de winkelsurveillant namens u aangifte doen bij de politie. Op uw verzoek kunnen wij de ongewenste bezoeker de toegang tot uw winkel ontzeggen en tevens schade verhalen middels SODA of HBD.

Interventieteam

Wanneer u grote problemen heeft met personen die overlast veroorzaken bied Casteel Beveiliging u een interventieteam aan bestaande uit ongeïnformeerde beveiligers. Afhankelijk van het soort probleem dat u heeft kunnen we het aantal beveiligers bepalen. Het interventieteam gaat snel en ontzichtbaar te werk. Hierdoor gaat de dagelijkse bedrijfsvoering ongestoord door en bent u snel van uw problematiek af zijn!

Kortom de professionals van Casteel Beveiliging zijn voor uw winkel een passende oplossing!